About

WTM_5039


“ใครหนอว่าบทกวีของฉันเป็นบทกวี บทกวีของฉันไม่ใช่บทกวีดอก เมื่อใดที่ท่านเข้าใจ ว่าทำไมบทกวีของฉันจึงไม่เป็นบทกวี เมื่อนั้นเราค่อยมาคุยกัน ถึงเรื่องกวีนิพนธ์”
(เรียวกัน)

ผลงานการประพันธ์ดนตรีล่าสุด

Girimehkala for Wind Symphony – Morakot Cherdchoo-ngarm
คีรีเมขล์

Improvlectronic No.1 – Morakot Cherdchoo-ngarm

กาลปักสมัย Kalapaksamai (2013) – Morakot Cherdchoo-ngarm

 

Mayatrakul’s Works

Short Biography – อ่านประวัติอย่างย่อ
Twitter
Facebook

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s