เงียบกริบ

เราเงียบกริบกันมาตลอด ฉันยังคงเล่นหมากรุกอยู่กับมาร์เซล ดูชอมบ์ ฉันเริ่มต้นบทสนทนาถึงภาวะนิพพาน ทันใด…ดูชอมบ์ก็มองที่ดวงตาข้าพเจ้า แล้วเขาก็แข็งตายไป…. เราเงียบกริบกันมาตลอด ฉันยังคงเล่นหมากรุกอยู่กับมาร์เซล ดูชอมบ์ ฉันเริ่มต้นบทสนทนาถึงภาวะนิพพาน ทันใด…ดูชอมบ์ก็มองที่ดวงตาข้าพเจ้า แล้วเขาก็แข็งตายไป…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s