Nocturne

image

รัตติกาลครอบงำ
บทกวีหายลับ
โปรดเถิด
ข้าจะคืนสวรรค์แก่เจ้า
แล้วส่งนรกมา
ก่อนนิทรา

หยาดน้ำตา
ท่วมแสงจันทร์
โซ่ตรวนแห่งความทรงจำ
ฟาดข้า, ยามที่ข้าคุกเข่ารำพึง
เธอกำลังเดิน
ออกจากรัตติกาล

โปรดเถิด
โปรดสะกิดข้า
รัตติกาล
ข้าจะคืนสวรรค์แก่เจ้า
ข้าจะคืนสวรรค์แก่เจ้า
ข้าจะคืนสวรรค์แก่เจ้า!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s